Ders Programı


Toplam 4 Dönemden Oluşan Programımız

Derslerimiz 5 Ekim 2016'da Başladı...

1. Dönem


Kur’an’a Giriş
Prof. Dr. Mehmet Okuyan
Dr. Fatih Orum
 
Hadis I
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Esasları I
Doç. Dr. Osman Demir
 
İslam İbadet Esasları I
Dr. Yahya Şenol
 
İslam Tarihi I – Peygamberler Tarihi
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
 
İslam Hukuk Düşüncesine Giriş
Prof. Dr. Servet Bayındır
2. Dönem


Kur’an’ın Ana Konuları
Dr. Fatih Orum
 
Hadis II
Uzm. Cüneyt Coşkun
 
İslam İnanç Esasları II
Doç. Dr. Osman Demir
 
İslam İbadet Esasları II
Dr. Abdurrahman Yazıcı
 
İslam Tarihi II – Siyer
Uzm. Abdullah Bayındır
 
İslam Hukuku I
Dr. Yahya Şenol
3. Dönem


Tefsir I
Dr. Fatih Orum
Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır
 
Hadis Metinleri
Prof. Dr. H.Musa Bağcı
 
Sistematik Kur’an Çalışmaları
Prof. Dr. Caner Taslaman
Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan
Doç. Dr. Zeki Bayraktar
Erdem Uygan
 
Güncel Fıkıh Problemleri I
Dr. Fatih Orum
Dr. Yahya Şenol
 
İslam Tarihi III – Hz. Peygamber Sonrası Dönem
Prof. Dr. İsrafil Balcı
 
İslam Hukuku II – Kamu Hukuku
Prof. Dr. Servet Bayındır
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Dr. Adem Yıldırım
Dr. Abdurrahman Yazıcı
Abdullah Bayındır
4. Dönem


Tefsir II
Dr. Selman Çalışkan
Doç. Dr. Halil Aldemir
 
İslam İnanç Ekolleri
Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan
 
Günümüz Dünya Dinleri
Prof. Dr. Hakan Olgun
Yrd. Doç. Eldar Hasan
Vedat Yılmaz
 
Güncel Fıkıh Problemleri II
Doç. Dr. Zeki Bayraktar
Dr. Yahya Şenol
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ekşi
Dr. Suat Erdoğan
Uzm. Ayşe Ulya Özek
 
Tasavvuf ve Tarikatlar
Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Prof. Dr. Mikail Bayram
 
İslam İktisadı ve Finansı
Prof. Dr. Servet Bayındır