Doç.Dr. Abdurrahman Yazıcı

1982’de Sivas’ta doğdu. Lisansını İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Birer yıl süreyle 2004-2005’de Şam Arap Dili Enstitüsü’nde ve 2007-2008’de Almanya Georg-August Göttingen Üniversitesi’nde dil geliştirme ve araştırma amacıyla bulundu. Kasım 2011 tarihinde “İslam Miras Hukukunda Asabe Yoluyla Mirasçılık” konulu teziyle doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Bahreyn’de İslam İktisadı alanında çalışmalar yaptı. İslam Miras Hukuku ve Miras el yazma eserleri, Osmanlı İslam Hukuku, Hukuk Tarihi ve İslam İktisadı gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. 2018’de Doçent oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte olan hocamız SUSEM’de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.