Prof. Dr. Fadıl AYĞAN

1977 yılında Siirt’te doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını aynı üniversitede Kelam Anabilim dalında bitirdi. 2011′de “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-nübüvve” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi olup Kelam ve diğer dinler, İslam Kelamı ile Yahudi ve Hıristiyan teolojisi arasındaki ilişkiler konularında çalışmalarına devam etmektedir. SUSEM’de İslam İnanç Ekolleri, İslam İnanç Problemleri seminerleri vermektedir.