Doç.Dr. Mehmet ALICI

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2013 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Hala bu fakültede çalışmalarını sürdürmekte olan hocamız Ürdün, ABD, Kanada ve İran’da Dinler Tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Kadîm İran’da Din: Monoteizm’den Düalizm’e Mecusi Tanrı Anlayışı, Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi isimli kitapları bulunan Mehmet Alıcı, Dinler Tarihi, Mitolojiye Giriş, Ortadoğu Dinleri, Doğu Dinleri, Hıristiyanlık Tarihi ve Teolojisi, Kadîm İran Dinleri alanında dersler vermektedir. SUSEM’de Dinler Tarihi seminerlerinde Mecusilik konularını anlatmaktadır.