Doç.Dr. Ömer Cide

1978 yılında Şanlıurfa Siverek’te dünyaya geldi. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007’de Erciyes Üniversitesi İslam Tarihi Bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı. Osmanlının Kuruluş Döneminde Fetihlerde Dinin Rolü teziyle 2013 yılında doktora eğitimini tamamladı. 12 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2014 yılından itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümünde Öğretim Üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.  Yazdığı kitaplar: Osmanlının Kuruluşunu Anlamak, Eman, Zeyd b. Sabit.

Ömer Cide, SUSEM’de İslam Tarihi III (Hz.Muhammed Sonrasi Dönem) seminerleri vermektedir.