Doç. Dr. Adem YILDIRIM

2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyatı Fakültesi’nden mezun olan hocamız, 2013 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri A.B.D.’da doktorasını tamamlamıştır. İslam Hukukçusu olan ve Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Bölüm başkanı olan hocamız, SUSEM’de İslam Hukuku-II (Ceza Hukuku) ve Güncel Fıkıh Problemleri derslerini vermektedir.