Doç.Dr. Ahmet EKŞİ

1972 yılında Erzurum’da doğdu. 1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğretim programını tamamladı. Bu süre içerisinde “İslam Hukukunda Mağdurun Rızasının Hukuka Aykırılığa Etkisi ve Sorumluluk Bakımından Sonuçları ” adlı Yüksek Lisans Tezini hazırladı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ders kitaplarını yazım komisyonunda görevlendirildi.
2010 yılında Konya Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuku Bilim dalında “İslam Hukukunda Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk” adlı teziyle doktora unvanını aldı.
2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. 2014 yılında Ürdün Üniversitesi Dil Merkezinde 3 ay süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2015’den beri Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı öğretim üyeliğini devam ettirmekte, SUSEM’de Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.