Dr. İsmail Kanbaz

1976 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 2000 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. “Bazı Milletler ve Dillerle İlgili Övgü Ya da Yergi İçeren Hadislerin Tahlili” isimli teziyle yüksek lisansını “Hz. Peygamber’in Kişiliğinin Hadislerin Sıhhatini Tespitteki Yeri” isimli çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. 2012 yılından beri Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

İsmail Kanbaz SUSEM’de “Hadis Metinleri” seminerleri vermektedir.