Doç.Dr. Suat ERDOĞAN

İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988’te mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmen ve idareci olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Üç Nolu Konya Şeriyye Sicil Defteri Olaylar ve Değerlendirilmesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını (2006),İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Abdülaziz Bayındır Hocamızın danışmanlığında “Kur’an Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunluğu” adlı teziyle Doktorasını (2014) tamamladı. Halen Düzce Üniversitesi İlahiyat Faküktesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır Süleymaniye Vakfı Yayınlarından çıkmış olan “Kuran ve Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu” adlı kitabı bulunan Suat Erdoğan SUSEM’de Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.