Doç.Dr. Zafer DUYGU

2007 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İslam Yönetiminde Süryaniler konulu teziyle yüksek lisans, Hıristiyanlığın Roma Siyasal Sistemiyle Entegrasyon Süreci konulu teziyle de doktorasını tamamladı. Hıristiyanlık Tarihi, İran Hıristiyanlığı, Hıristiyanlığın Part- Sâsânî Devleti ile ilişkileri, Süryani Tarihi, Bizans Tarihi, Doğu Hıristiyanlığı ve İslamiyet’in erken yüzyıllarında Doğu Hıristiyanlığı konularında uzman olan hocamız Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Süryani Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte ve Süryânî Tarihine Giriş (Lisans), Hıristiyanlık Tarihi: İsa, Havariler, Paulos, İnciller (Lisans), Süryani Kilisesi Tarihi (Yüksek Lisans), Seküler Süryani Tarihi (Yüksek Lisans), Süryani Historiyografisi (Yüksek Lisans), Süryani Tarihine Giriş (Yüksek Lisans), Süryani Teo-Felsefî Tartışmaları Tarihi (Yüksek Lisans), Tarih Yazımının Kuramsal Meseleleri (Doktora) derslerini vermektedir. Kristolojiye Giriş, Nikomedia ve Hıristiyanlık, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antik Çağ, Hıristiyanlık ve İmparatorluk, İsa, Pavlus, İnciller adlı kitapları bulunmaktadır.

SUSEM’de Dinler Tarihi seminerlerinde Hıristiyanlığın Doğuşu (İsa ve Pavlus Dönemi) ve Erken Dönem Hıristiyanlık konularını anlatmaktadır.