Prof. Dr. Ahmet AKBULUT

1954 doğumlu olan Ahmet Akbulut, 1992’de doçent, 1999’da profesör oldu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bilimsel toplantılar düzenledi, makaleler yazdı. Yayımlanan kitaplarından bazıları, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Kelâm Ders Kitabı (Prof. Dr. Hasan Onat ile birlikte), Sahabe Dönemi İktidar Kavgası. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte olan hocamız SUSEM’de İslam Tarihi III (Hz. Muhammed Sonrası Dönem) seminerlerinde Sahabe Dönemi İktidar Kavgası konularını anlatmaktadır.