Prof. Dr. Cengiz Batuk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2001’de, doktorasını ise 2006 yılında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim dalında tamamladı. 2012’de Doçent, 2018’de Profesör olarak OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim dalına atandı. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019’dan itibaren TÜBİTAK Felsefe ve İlahiyat grubunda panel moderatörlüklerinde bulundu ve 2020 yılında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına bağlı Danışma Kuruluna üye olarak seçildi. Batuk, Hıristiyan – Yahudi mitolojisi özelinde dinler tarihi alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Batuk’un ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölüm yazarlığının yanı sıra çok sayıda bildiri, makaleleri bulunmaktadır. SUSEM’de Dinler Tarihi (Hıristiyan Mitolojisi, İbrani Mitoloji ve Yahudi karakterine etkisi) seminerleri vermektedir.