Prof. Dr. H.Musa BAĞCI

1965 Yozgat’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1990). Ankara Üniversitesi S.B.E’nde “Hadislere Göre Kader Problemi” teziyle Y. Lisansını, 1999 yılında da “Hz.Peygamber’in Beşeri Yönü” adlı teziyle Doktora programını bitirdi. 1995 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalın’a Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2000 yılında da aynı Fakültede Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesör oldu ve bu fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Bağcı SUSEM’de Hadis Metinleri seminerleri vermektedir.