Prof. Dr. Hakan OLGUN

1972’de Samsun’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca Oxford Üniversitesi Teoloji Fakültesinde post-doktora yaptı. Martin Luther ve Reform Hareketi, Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık, Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu, Kalvinizm’de On Emir adlı kitap ve ayrıca makale yayınları bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Olgun, Protestanlık teolojisi ve Hıristiyan fundamentalizmi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. SUSEM’de Günümüz Dünya Dinleri seminerleri vermektedir.