Prof. Dr. Hasan ONAT

1957 Çankırı doğumlu olan Hasan Onat, 1979’da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1986’da “Doktor” ünvanını aldı. 1989 tarihinde Doçent, 1995’te de Profesör oldu. 1993 yılında, İngiltere’de, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi. Halen Ankara Üniversitesi’nde İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günümüz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini okutmakta, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Hasan Onat, SUSEM’de İslam İnanç Ekolleri seminerleri vermektedir.