Prof. Dr. Mikail BAYRAM

Prof.Dr. Mikail Bayram Hocamız, 1940 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi öğrenmiş, lise yıllarında Divan Edebiyatı ve Doğu Edebiyatıyla ilgilenmiştir. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Konya Yüksek İslam Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevliliğine atandı. Bağdat Edebiyat Fakültesi, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2007 yılında yaş haddinden emekli olan Mikail Bayram; Arapça, Farsça, Kürtçe Pehlevice ve Türk Lehçeleri’ne vakıf olup halen bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmayı ve yeni şeyler bulmayı çok seven bir ilim adamı olan Mikail Hoca, çeşitli zamanlarda yaptığı seyahatler ile Medine, Şam, Tahran, Tebriz kütüphanelerinde bulunan el yazması eserleri inceleme imkânı bulmuştur. Ayrıca Türkiye’de el yazması eserleri kapsayan tüm kütüphanelere bizzat gitmiş ve bu eserleri incelemiştir. Bu vesileyle bugüne kadar 150 bin cilt el yazması eser elinden geçmiştir. Ortaçağ, Selçuklu Tarihi, Kadim dinler uzmanı olan, basılmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Mikail Bayram Hocamız SUSEM’de Tasavvuf ve Tarikatlar seminerleri vermektedir.