Prof.Dr. Servet Bayındır

1965 yılında doğdu. 1993’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi S.B.E. İslam Hukuku üzerine doktora yaptı. 2014 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü’nde öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı Başkanıdır. İslam Hukuku ve İslamî Finans alanında uluslararası bilimsel çalışmalar yapmakta olan Servet Bayındır, SUSEM’de İslam Hukuk Düşüncesi, İslam Hukukunda Akitler, İslam İktisadı ve Finansı seminerleri vermektedir.