Prof. Dr. Zeki BAYRAKTAR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bayraktar, 2012 yılında üroloji doçenti oldu. Üroloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış elliden fazla makalesi olan hocamız İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji ABD öğretim üyesidir. 2011’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde “Hadis Usulü” ve “Mütevatir Hadis ve Ahad Haber” konuları üzerine çalışmalar yapmıştır. “Kur’an’ın Nebevi Tatbikatı Sünnet” ve “Kur’an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet” adlı kitapları da olan hocamız SUSEM’de Güncel Fıkıh Problemleri dersleri vermektedir.