Dr. Ayşe Ulya ÖZEK

1965, İstanbul doğumlu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi mezunu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. İktisat Bölümünden mezun oldu. Fakültede okurken özel Arapça ve meal dersleri aldı. İslami İlimler Vakfında verilen tefsir ve fıkıh derslerine katıldı. 1998’de hafızlık belgesi aldı. Hanımlar İlim ve Kültür Derneğinde sosyal faaliyetlerde bulundu. Birlik Vakfının hanımlar komisyonunda iki yıl başkanlığın yanı sıra eğitim ve kültür faaliyetlerine iştirak etti. 2010’a kadar Arapça, meal, tefsir ve fıkıh dersleri okuttu. 2013’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında İslam Hukukunda, Servet Bayındır Hocamızın danışmanlığında “Maide Suresi 6. Ayet Bağlamında Ayağa Mesh Meselesi” adlı tezi vererek Yüksek lisans programını tamamladıktan sonra aynı dalda doktora programına başladı. İlahiyat Araştırmaları Derneğinde Arapça ve fıkıh dersleri verdi. Doktora tez konusu “İktisadi Gelişme ve Zekât” isimli zekâtının iktisadi gelişmeye katkısını inceleyen bir araştırmadır. Genelde İslam Hukuku, özelde İslam İktisadıyla ilgilenene Ayşe Ulya Özek SUSEM’de İslam İbadet Esasları ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.