Uzm. Cüneyt COŞKUN

15 Mayıs 1980’de Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2003 yılında “Hadisler Arasında Görülen İhtilafların Sebepleri” isimli teziyle mezun oldu.Yüksek Lisans eğitimini 2006 yılında aynı Üniversite’de “Hadis Rivayetinde Tedlîs ve Çeşitleri” teziyle tamamladı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Cüneyt Coşkun, Hadis alanında “Kûfe Ekolünün Temsilcisi Alkame b. Kays ve Hadisçiliği” isimli doktora çalışmasını sürdürmektedir. SUSEM’de Hadis seminerleri vermektedir.